• Rooney Newton posted an update 1 month ago

    سامیت خودرو یک تعمیرگاه تخصصی برای خودروهای جک، از جمله مدل S5 است. این تعمیرگاه خدمات کاملی را برای تعمیر و نگهداری این خودروها ارائه می دهد، از جمله:

    تعمیر موتور و گیربکس: سامیت خودرو تخصص خاصی در تعمیر موتور و گیربکس جک S5 دارد. آنها می توانند طیف وسیعی از مشکلات، از جمله مشکلات جزئی مانند نشت روغن تا مشکلات بزرگتر مانند تعویض موتور را…[Read more]

  • Rooney Newton became a registered member 1 month ago